Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från december, 2019

Project Cortex

Project Cortex Project Cortex är ett projekt Microsoft arbetar med som nyttjar artificiell intelligens (AI) för att kunna organisera, klassificera, metadatasätta, presentera och till viss del hantera dokument och data i hela Microsoft 365-systemet. Ni kommer att kunna träna och styra denna funktionalitet så att dokument inom er organisation tolkas på rätt sätt. Ni kan träna systemet att hitta data i sidhuvuden, sidfötter, formulär och specifikt uppbyggda dokument. Dessutom kommer ni att kunna lägga till viktiga förkortningar och akronymer, namn och begrepp så de känns igen av Project Cortex. Funktionen kan automatiskt skapa faktasidor om de begrepp och data den finner centrala eller som ni angett som centrala och presentera dessa dels som sammanfattande ”pop up”-fönster som visas då en användare pekar på ett identifierat och markerat begrepp eller som en fullfjädrad sida av Wiki-typ som skapats om användaren följer faktalänken för begreppet. Ni kommer att kunna justera inneh