Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från april, 2021

Word - Vet du om att du kan tala in texten på svenska

Att diktera dokument 🎤 Om du använder Word så finns det en "Diktera"-funktionalitet på "Start"-fliken. Denna funktionalitet har funnits där ganska länge. Nu finns svenska som ett valbart språk, i och för sig som en förhandsgranskning, men jag tycker det fungerade förvånansvärt bra då jag testade funktionen. Jag blev positivt överraskad. Den är lätt att använda och fungerar riktigt bra för mig. Varför ska man använda diktering? Det går ofta snabbare än att skriva för hand. Du kan göra det i situationer då det inte är så lätt att använda tangentbord. Funktionen fins i Word för mobilen också. En text mår ofta bra av att få arbetas fram i flera steg. Du kan läsa in din första version för att snabbt och enkelt få in största delen av texten. Därefter kan du redigera texten på vanligt sätt så den får mer flyt och blir tydligare. Det är lätt att växla mellan att läsa in text, redigera och flytta om med hjälp av tangentbordet, läsa lite till osv. Är du osäker på stavning s

Teams (del 3) - Styr vilka Teamsmallar användarna ska se

Detta är sista delen i en serie om team-mallar i Teams. Tidigare inlägg: Att skapa team med hjälp av mallar, grupper eller befintliga team Skapa företagsanpassade Teamsmallar Hur du styr vilka mallar som visas i Teams Precis som vid skapandet av mallar måste du vara en Teamsadministratör för att kunna göra detta. Det blir enklare och tydligare för användarna (och för er) om listan med mallar bara innehåller de alternativ som är relevanta. Det är enkelt att åstadkomma detta. Du skapar de mallar du vill att organisationen ska använda Du skapar en princip för mallar (Template Policy) där du anger vilka mallar som ska döljas/visas. Du distribuerar principen till de användare som den ska gälla för. Distributionen kan göras manuellt eller via PowerShell-script. Det är egentligen sista punkten, distributionen, som är mest arbetskrävande då du inte kan lägga policyn på en AD-grupp utan måste arbeta med enskilda användare. Principer för mallar - Template Policies Om du g

Teams (del 2) - Skapa företagsanpassade Teamsmallar

Detta är andra delen i en serie om team-mallar i Teams. Tidigare inlägg: Att skapa team med hjälp av mallar, grupper eller befintliga team Styr vilka Teamsmallar användarna ska se Att skapa en Teamsmall Du måste vara Teams administratör för att få skapa Teams-mallar. För att skapa en Teamsmall får du gå till administrationscentret för Teams. Om du klickar på "+ Lägg till" så kan du skapa en ny mall. Som du ser finns det tre alternativ för hur du påbörjar ditt skapande av mallen. Vi ser på dem i tur och ordning nedan. "Skapa ny mall" Detta innebär att du får skapa mallen från grunden. Då du skrivit in mallens namn, beskrivningarna och valt nationella inställningar så klickar du på "Nästa". I detta steg kan du lägga till kanaler och globala appar. Då du lägger till en ny kanal kan du också knyta appar till den. Det är genom att knyta appar till kanalen som du skapar flikar i kanalen. Oavsett om du ska lägga till en app i en ny kanal eller till hela teamet f

Teams (del 1) - Att skapa team med hjälp av mallar, grupper eller befintliga team

Detta är första delen i en serie om team-mallar i Teams. Senare inlägg: Skapa företagsanpassade Teamsmallar Styr vilka Teamsmallar användarna ska se Att skapa team När du ska skapa ett nytt team kan du använda mallar, grupper eller befintliga team. Här ska jag visa lite mer om: Vad det finns för färdiga mallar att välja på Hur du kan använda befintliga team som mallar för ett nytt Att skapa ett nytt team i Teams Då du ska skapa ett nytt team går du till "Team" i vänstra verktygsfältet och väljer "Gå med i eller skapa ett team" längst ner på sidan. Du får upp en sida som visar de team du har tillgång till i din organisation. Högst upp till vänster finns valet att skapa ett team. När du klickar på "Skapa team"-knappen får du upp en dialogruta där du kan välja på att: Skapa ett team "Från början" - dvs. göra ett standardteam som du sedan får bygga upp själv vad gäller kanaler, flikar och dylikt. Skapa ett team baserat på en befi