Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från maj, 2020

Teams - personlig bakgrund för Video-möten

Du kan lägga in en egen videobakgrund i Teams Om du har video igång under ett Teamsmöte kan du ange att du vill ha en bakgrundseffekt. Du kan lägga till en suddig bakgrund, en bild eller ta bort en effekt du eventuellt lagt till. Du kan lägga in en bakgrundseffekt på ett par olika sätt.: Innan du startar eller går in i ett möte får du upp förberedelse-dialogen inför möten: I denna kan du se att videon är på (a) vilket är ett krav för att du ska kunna slå på en bakgrundseffekt (b). Då du är inne i ett möte kan du använda verktygsfältet för möten: Klicka på ellipsen, trepunktaren för fler val (1) så får du upp en meny där du kan välja: "Visa bakgrunsseffekter" (2). I bägge dessa fall får du upp panelen för bekgrundseffekter i Teams Detta verktygsfält låter dig välja suddig bakgrund eller någon av bakgrundsbilderna. Du kan lägga till egna bakgrundsbilder. Det finns än så länge (2020-05-18) inget gränssnitt för detta. Gränssnittet för att ad

Teams - Räck upp handen under ett digitalt möte

Handuppräckning, en enkel men användbar nyhet i Teams Nu har det blivit möjligt för dig som mötesdeltagare att räcka upp handen under ett Teamsmöte. När du deltar i ett möte har du nu en knapp i mötesverktygsfältet för att räcka upp handen under mötet. Det som händer då är att: Det kommer en hand vid din bild eller ditt videofönster i mötesfönstret. Om du har deltagarpanelen öppen ser du också handen bredvid namnet på den/de mötesdeltagare som räckt upp handen. Knappen för att öppna/stänga deltagarpanelen i mötesverktygsfältet får en siffermarkering som visar hur många deltagare som räcker upp handen. Som mötesorganisatör kan det vara bra att ha deltagarpanelen öppen då du bättre ser och kan hantera deltagarna. Vid varje deltagare kan du se en ellips ... (om du pekar på deltagarens namn). Ellipsen öppnar en åtgärdsmeny som låter dig göra olika saker relaterat till mötesdeltagaren: Du kan stänga av deltagarens mikrofon eller videoflöde. Du kan ta ner deras