Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Teams - personlig bakgrund för Video-möten

Du kan lägga in en egen videobakgrund i Teams Om du har video igång under ett Teamsmöte kan du ange att du vill ha en bakgrundseffekt. Du kan lägga till en suddig bakgrund, en bild eller ta bort en effekt du eventuellt lagt till.

Du kan lägga in en bakgrundseffekt på ett par olika sätt.:
Innan du startar eller går in i ett möte får du upp förberedelse-dialogen inför möten: I denna kan du se att videon är på (a) vilket är ett krav för att du ska kunna slå på en bakgrundseffekt (b). Då du är inne i ett möte kan du använda verktygsfältet för möten:
Klicka på ellipsen, trepunktaren för fler val (1) så får du upp en meny där du kan välja: "Visa bakgrunsseffekter" (2). I bägge dessa fall får du upp panelen för bekgrundseffekter i Teams Detta verktygsfält låter dig välja suddig bakgrund eller någon av bakgrundsbilderna.
Du kan lägga till egna bakgrundsbilder. Det finns än så länge (2020-05-18) inget gränssnitt för detta. Gränssnittet för att administrera detta ska komma i slutet av…
Nya inlägg

Teams - Räck upp handen under ett digitalt möte

Handuppräckning, en enkel men användbar nyhet i TeamsNu har det blivit möjligt för dig som mötesdeltagare att räcka upp handen under ett Teamsmöte.

När du deltar i ett möte har du nu en knapp i mötesverktygsfältet för att räcka upp handen under mötet.

Det som händer då är att:
Det kommer en hand vid din bild eller ditt videofönster i mötesfönstret. Om du har deltagarpanelen öppen ser du också handen bredvid namnet på den/de mötesdeltagare som räckt upp handen.
Knappen för att öppna/stänga deltagarpanelen i mötesverktygsfältet får en siffermarkering som visar hur många deltagare som räcker upp handen. Som mötesorganisatör kan det vara bra att ha deltagarpanelen öppen då du bättre ser och kan hantera deltagarna. Vid varje deltagare kan du se en ellips ... (om du pekar på deltagarens namn). Ellipsen öppnar en åtgärdsmeny som låter dig göra olika saker relaterat till mötesdeltagaren: Du kan stänga av deltagarens mikrofon eller videoflöde. Du kan ta ner deras uppräckta hand eller rent av s…

Digitalisera dina besluts- och ärendenprocesser på mindre än en vecka!

Hantering av styrande dokument, beslut, ärenden, resursbokningar, avtal, mm snabbt och enkelt Nu, om någonsin, är det viktigt för många verksamheter att kunna föra över sina manuella flöden till digitala flöden. Flödensom fungerar då folk arbetar hemifrån, på distans.

Jag upplever att många ännu inte sett och förstått potentialen med SharePoint vad gäller att snabbt och enkelt sätta upp system för digital hantering av besluts-, ärende, gransknings- och avtalsflöden.
Det handlar ofta om att på enkelt sätt se till att: Ett visst flöde följs.Att användarna, vid ett visst flödessteg, inte ska behöva välja vem de skickar dokumentet, ärendet eller förfrågan till, flödet kan ofta sköta detta automatiskt.Att användaren, om de själva ska välja vem som ska granska eller godkänna, bara kan välja mellan relevanta roller eller ett mindre urval av relevanta personer att skicka till.Att det säkerställs att rätt person tar beslutet vid varje steg i flödet.Att varje roll, snabbt och tydligt kan få en …

Teams - så mycket mer än bara en mötesapp

Teams - mycket mer än en Skype-ersättare Det läggs väldigt mycket fokus på Teams som mötesapplikation just nu och för dem som ännu inte kommit in i Office 365, "Molnet" hos Microsoft och hela den världen är det väl primärt vad Teams kommer att användas till.
För oss som kontinuerligt jobbar i Office 365 är det klart att applikationen Teams är central för mycket av vårt arbete. Vi lägger upp ett Teams-team för varje organisatorisk enhet där flera medarbetare ska samarbeta kring enhetens planering, verksamhet och administration.Vi skapar ett team för varje större projekt där:flera ska samarbeta kring arbetet med att uppfylla projektmålen och därmed vill haen gemensam plats för lagring avdokument,konversationer kring projektet ochorganisation av de uppgifter som uppstår i samband med projektet.
Teams är väldigt mycket den centrala arbetsplats grupper kan ha för de flesta av sina uppgifter som omfattar flera personer och där det är bra att samordna relevant information.
Ett miss…

Teams - Använd Windows (10) -funktioner för att få bättre möten

Hur Windows 10 kan hjälpa dig att få bättre möten Det finns några funktioner som kan hjälpa dig få en bättre, renare miljö vid möten med Teams.
Jag ska nämna tre jag uppskattar i denna post.
Använd Focus AssistByt till ett rent skrivbord inför mötetDölj dina ikoner på skrivbordet Använd Focus Assist Det är många som irriterar sig på alerts/meddelanden från Outlook om att det kommit in ett nytt brev eller att de fått en ny uppgift eller ett omnämnande i Teams eller Planner osv.
Focus Assist hjälper dig att slå av sådana saker. Gå ner till knappen längst till höger på startfältet och klicka fram dina meddelanden och snabbinställningar. Titta i gruppen ikoner med snabbinställningar så ser du "Focus Assist" ibland dem.

Du slår på och av Focus Assist genom att klicka på knappen "Focus Assist". Det är alltså busenkelt.

Vad gör då Focus Assist? Funktionen slår av sådant du inte vill ha på då du ska fokusera på ditt nuvarande arbete, så som meddelanden och störande moment.

Teams - hjälp & utbildning många glömmer

Du har en hel del hjälp inbyggd i Teams Förutom att kunna ta hjälp av andra (så som oss på Axalon) finns det en hel del resurser du som Teamsanvändare får gratis. Jag har märkt att det är många som inte tänker på eller hittar dessa resurser.
Den första är den inbyggda hjälpen i Teams ÄmnenUtbildningNyheter Alla dessa val leder till gratis resurser Microsoft satt upp till dig.

Den mest omfattande är nog "Utbildning" men även "Ämnen" är bra att se på.

Klickar jag på "Ämnen" får jag upp följande resurser:
Här ser ni att det finns länkar till utbildningar och information.

Klickar du på "Utbildning" får du upp följande resurser:

Som du ser finns det massor av resurser at använda. Det handlar oftast om korta, enkla videosnuttar som de flesta har tid att se på. Ett problem kan vara om du inte känner dig så väl bevandrad i engelska då många av filmerna är på engelska.

Fler gratisresurser från Microsoft och andra:
Microsoft Mechanics har mycket som är rä…

Teams - Värdefulla tips för att hålla bra möten

Bra att tänka på vid Teams-mötenJustera vilka aviseringar som visas under tiden du är inne i ett möte. Förutom att aktivt välja inställningar för dina aviseringar bör du se på funktionen "Focus Assist" i Windows 10.
Sitt ostört och tänk på vad du har i bakgrunden (om du ska ha videokameran igång). Du vet väl att du kan göra bakgrunden suddig både innan och efter du kommit in i mötet (se punkt 4).
Tänk även på att rensa vilka fönster du har öppna på aktuellt skrivbord innan du går in i ett möte (speciellt om du redan innan vet att du ska dela din skärm med övriga deltagare). Det kan synas både pinsamma och konfidentiella saker om du inte tänkt på vilka fönster du har öppna då du delar skärm. För den avancerade användaren finns möjligheten att ha flera skrivbord igång i Windows. Du kan öppna ett nytt skrivbord just för mötet om du vill ha kvar dina arbetsfönster på ditt ordinarie skrivbord öppnade under mötet utan att de visas.
Kontrollera din utrustning innan du startar mötet.…