Fortsätt till huvudinnehåll

Teams - personlig bakgrund för Video-möten

Du kan lägga in en egen videobakgrund i Teams

Om du har video igång under ett Teamsmöte kan du ange att du vill ha en bakgrundseffekt. Du kan lägga till en suddig bakgrund, en bild eller ta bort en effekt du eventuellt lagt till.

Du kan lägga in en bakgrundseffekt på ett par olika sätt.:

  1. Innan du startar eller går in i ett möte får du upp förberedelse-dialogen inför möten:
    I denna kan du se att videon är på (a) vilket är ett krav för att du ska kunna slå på en bakgrundseffekt (b).
  2. Då du är inne i ett möte kan du använda verktygsfältet för möten:
    Klicka på ellipsen, trepunktaren för fler val (1) så får du upp en meny där du kan välja: "Visa bakgrunsseffekter" (2).
I bägge dessa fall får du upp panelen för bekgrundseffekter i Teams
Detta verktygsfält låter dig välja suddig bakgrund eller någon av bakgrundsbilderna.

Du kan lägga till egna bakgrundsbilder. Det finns än så länge (2020-05-18) inget gränssnitt för detta. Gränssnittet för att administrera detta ska komma i slutet av Maj.

Att lägga in en egen bakgrundsbild

det är så enkelt att du kan dra in den eller de bilder du vill ha till en specifik sökväg för att få det att fungera. Sökvägen är: "%APPDATA%\Microsoft\Teams\Backgrounds\Upload".
Om du lägger in denna sökväg i Windows sökruta eller "command prompt" och trycker [ENTER] så öppnas mappen i utforskaren.

Några egenheter jag upplevt

Jag skapade en testbakgrund med Axalons logotyp i bakgrunden. Då jag la in bilden och beundrade resultatet i förhandsgranskningsläge var logotypen spegelvänd.

"Knepigt" tänkte jag, men man är ju fixare så jag vände på logotypen så den blev rättvänd för mig.

Vid första mötet där jag använde denna bakgrund informerade min mötesdeltagare om att min logotyp var spegelvänd för henne.

Det är en egenhet som just nu gäller: I din förhandsgranskning blir texten eventuellt spegelvänd, men låt det vara så, mötesdeltagarna kommer att se den rättvänd.

Jag hade en bild på logotypen som var någorlunda stor i en vit rektangel i PowerPoint, grupperade de två objekten, högerklickade på gruppen och valde att spara den som bild. Logotypen blir dock suddig eller grynig. Det verkade som om storleken på bilden var fel.

Storleken på Microsofts egna bakgrundsbilder är: 1 920 x 1 080 pixels.

Det finns varningar om att för många och/eller för stora bilder kan göra det segt för Teams att öppna bildväljaren men för små bilder ser inte bra ut då de visas som bakgrunder.

Det finns massor att läsa om detta på internet. Folk har lösningar med rörliga bakgrunder, pedagogiska bilder och allt möjligt roligt och finurligt.

Jag gillar denna länk som start:
https://office365itpros.com/2020/04/06/teams-meeting-background-image/

För administratörer

Tenant administratörer kommer att kunna styra detta för användarna i Tenanten. Via policys kan administratören ange vad varje användare ska få göra. Policyn är på användarnivå.
Använd PowerShell för att styra detta:

Import-Module SkypeOnlineConnector
$Cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $Cred
Import-PSSession -Session $CSSession -AllowClobber
Grant-CsTeamsMeetingPolicy -Identity "email address" -PolicyName "BlurOnly" 


Det finns följande VideoFiltersMode options:
'Bl urAndDefaultBackgrounds' | 'BlurOnly' | 'AllFilters' | 'NoFilters';

---   ---   ---

Ola Lövgren, lösningsutvecklare, Axalon

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Teams - Värdefulla tips för att hålla bra möten

Bra att tänka på vid Teams-mötenJustera vilka aviseringar som visas under tiden du är inne i ett möte. Förutom att aktivt välja inställningar för dina aviseringar bör du se på funktionen "Focus Assist" i Windows 10.
Sitt ostört och tänk på vad du har i bakgrunden (om du ska ha videokameran igång). Du vet väl att du kan göra bakgrunden suddig både innan och efter du kommit in i mötet (se punkt 4).
Tänk även på att rensa vilka fönster du har öppna på aktuellt skrivbord innan du går in i ett möte (speciellt om du redan innan vet att du ska dela din skärm med övriga deltagare). Det kan synas både pinsamma och konfidentiella saker om du inte tänkt på vilka fönster du har öppna då du delar skärm. För den avancerade användaren finns möjligheten att ha flera skrivbord igång i Windows. Du kan öppna ett nytt skrivbord just för mötet om du vill ha kvar dina arbetsfönster på ditt ordinarie skrivbord öppnade under mötet utan att de visas.
Kontrollera din utrustning innan du startar mötet.…

Digitalisera dina besluts- och ärendenprocesser på mindre än en vecka!

Hantering av styrande dokument, beslut, ärenden, resursbokningar, avtal, mm snabbt och enkelt Nu, om någonsin, är det viktigt för många verksamheter att kunna föra över sina manuella flöden till digitala flöden. Flödensom fungerar då folk arbetar hemifrån, på distans.

Jag upplever att många ännu inte sett och förstått potentialen med SharePoint vad gäller att snabbt och enkelt sätta upp system för digital hantering av besluts-, ärende, gransknings- och avtalsflöden.
Det handlar ofta om att på enkelt sätt se till att: Ett visst flöde följs.Att användarna, vid ett visst flödessteg, inte ska behöva välja vem de skickar dokumentet, ärendet eller förfrågan till, flödet kan ofta sköta detta automatiskt.Att användaren, om de själva ska välja vem som ska granska eller godkänna, bara kan välja mellan relevanta roller eller ett mindre urval av relevanta personer att skicka till.Att det säkerställs att rätt person tar beslutet vid varje steg i flödet.Att varje roll, snabbt och tydligt kan få en …

Teams - så mycket mer än bara en mötesapp

Teams - mycket mer än en Skype-ersättare Det läggs väldigt mycket fokus på Teams som mötesapplikation just nu och för dem som ännu inte kommit in i Office 365, "Molnet" hos Microsoft och hela den världen är det väl primärt vad Teams kommer att användas till.
För oss som kontinuerligt jobbar i Office 365 är det klart att applikationen Teams är central för mycket av vårt arbete. Vi lägger upp ett Teams-team för varje organisatorisk enhet där flera medarbetare ska samarbeta kring enhetens planering, verksamhet och administration.Vi skapar ett team för varje större projekt där:flera ska samarbeta kring arbetet med att uppfylla projektmålen och därmed vill haen gemensam plats för lagring avdokument,konversationer kring projektet ochorganisation av de uppgifter som uppstår i samband med projektet.
Teams är väldigt mycket den centrala arbetsplats grupper kan ha för de flesta av sina uppgifter som omfattar flera personer och där det är bra att samordna relevant information.
Ett miss…