Fortsätt till huvudinnehåll

Teams (del 3) - Styr vilka Teamsmallar användarna ska se

Detta är sista delen i en serie om team-mallar i Teams.
Tidigare inlägg:

  1. Att skapa team med hjälp av mallar, grupper eller befintliga team
  2. Skapa företagsanpassade Teamsmallar

Hur du styr vilka mallar som visas i Teams

Precis som vid skapandet av mallar måste du vara en Teamsadministratör för att kunna göra detta.

Det blir enklare och tydligare för användarna (och för er) om listan med mallar bara innehåller de alternativ som är relevanta. Det är enkelt att åstadkomma detta.

  1. Du skapar de mallar du vill att organisationen ska använda
  2. Du skapar en princip för mallar (Template Policy) där du anger vilka mallar som ska döljas/visas.
  3. Du distribuerar principen till de användare som den ska gälla för. Distributionen kan göras manuellt eller via PowerShell-script.

Det är egentligen sista punkten, distributionen, som är mest arbetskrävande då du inte kan lägga policyn på en AD-grupp utan måste arbeta med enskilda användare.

Principer för mallar - Template Policies

Om du går till Teams centrala administration och klickar på "Team"-alternativet i vänstra navigationen så hittar du "Principer för mallar" ("Template policies") längst ner i sektionen.

Där kan du välja på att redigera den befintliga, globala principen (som gäller alla användare) eller att skapa en egen princip.

Vill du skapa en egen klickar du på valet "+ Lägg till". Du får då upp ett formulär där du först får skriva den nya principens namn och beskrivning(-ar) och sedan bocka för de mallar som ska döljas. Logiken är alltså omvänd; du anger vilka mallar du vill dölja för att skapa listan med mallar som användarna ska få se.

Efter att du bockat för de mallar du vill dölja så klickar du på "Dölj"-knappen uppe i verktygsfältet över mall-listan.

Längst ner i formuläret ser du en lista med "Dolda mallar", den kommer fyllas med de mallar du nu valt att dölja.

Du kan nu gå längst ner i formuläret och klicka på "Spara".

Efter att du kommit ut i listan med "Principer för mallar" kan du nu bocka för din nyskapade princip och sedan välja "Hantera användare" i listans verktygsfält.


Du får nu upp en panel som låter dig välja vilka användare som ska få den princip som styr vilka teamsmallar de ser.

Sök upp användaren och klicka på "Lägg till"-knappen för att få principen att gälla för dem.

Det kan sedan ta upp till 24 timmar innan ändringen slår igenom.

Du kan tyvärr inte ange att principen ska gälla för en viss AD-grupp.

Vill du hantera ett större antal personer eller automatisera tilldelandet av principer får du använda PowerShell.
Du kan läsa mer här:

---   ---   ---

Ola Lövgren, lösningsutvecklare, Axalon

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Teams - Grupprum / Breakout rooms

Grupprum i Teams Nu har Grupprummen äntligen kommit till Teams. Fördelen med det är att ni enkelt kan dela in er i mindre grupper under ett möte och tillfälligt arbeta i egna grupprum för varje grupp. När grupparbetet är klart kan ni sedan enkelt återgå till huvudmötet. Allt arbete ni dokumenterat i grupprummet är sedan kvar och åtkomligt under resten av mötet och därefter. Det finns dock ett par förutsättningar för att detta ska fungera: Du måste ha aktiverat Teams nya mötesutseendet  ( hur du gör det kan du se här ). För att kunna skapa grupprum och agera mötesorganisatör måste du jobba i Teams-klienten, inte i webb-klienten. Du kan dock delta i möten med grupprum via webbklienten. Om du ska hålla ett möte med flera deltagare där du vill kunna dela upp deltagarna i flera grupper som diskuterar internt, utan att alla i mötet ska behöva vara med under diskussionen (ett grupparbete), så kan du nu skapa grupprum under mötet. Möjligheten till detta visas under mötet. Det går att förb

Glöm inte slå på de nya Teamsfunktionerna

Semestern är över och vi är tillbaka på jobbet med Teamsmöten och andra trevliga aktiviteter. Det har hänt en hel del i Teams (och fortsätter att hända saker) i samband med semestern. Den största nyheten är att dina möten och samtal kan öppnas i ett eget, separat fönster, skilt från Teams-programmets huvudfönster. Det tillåter dig att lättare växla mellan mötet eller samtalet och dina resurser i Teams. Dessutom får du: Mötes- och samtalskontrollerna i övre kanten av mötes eller samtalsfönstret istället för i nedre delen av det. De kommer att finnas tillgängliga hela tiden (utan att du ska behöva vifta med muspekaren för att få igång dem) och de är inte i vägen för den delade skärmen eller videon som visas. "Large gallery view" låter dig se upp till 49 videovisingar av deltagare samtidigt. Detta visningsläge är tillgängligt om mötet har 10 eller fler deltagare som har igång sin videokamera. För att slå på "Large gallery" går du till "Fler alternativ"

Teams - Omröstningar under möten

Att använda Forms för att göra omröstningar under möten Forms har integrerats med Teams så att du kan skapa enkätfrågor i Teams chattar. Det handlar om enstaka flervalsfrågor, inte hela Formsenkäter eller en grupp av sammanhängande frågor. Säg att du har ett mötet gällande ett beslut om en designlösning där du tagit fram tre olika förslag. Du vill att mötesdelytagarna ska kunna rösta på vilket förslag de tycker är bäst. För att ingen ska veta vem som röstat på vad vill du att de som röstar ska vara anonyma. Då Forms integrerats med Teams kan du skapa en enkätfråga för att lösa detta. Du kan skapa frågan (eller frågorna, om du har flera) innan mötet eller under pågående möte. Väljer du att skapa frågan före mötet  kan du välja om du vill lansera den redan innan mötet startat eller först då beslut ska tas om detta under mötet. Det går till och med att skapa frågan efter mötet och låta deltagarna svara på den i efterhand. Frågan kommer att ligga kvar i möteschatten även efter mötet. Hur g