Fortsätt till huvudinnehåll

Teams - Att skapa team med hjälp av mallar, grupper eller befintliga team

Att skapa team

När du ska skapa ett nytt team kan du använda mallar, grupper eller befintliga team. Här ska jag visa lite mer om:

  • Vad det finns för färdiga mallar att välja på
  • Hur du kan använda befintliga team som mallar för ett nytt

Att skapa ett nytt team i Teams

Då du ska skapa ett nytt team går du till "Team" i vänstra verktygsfältet och väljer "Gå med i eller skapa ett team" längst ner på sidan.

Du får upp en sida som visar de team du har tillgång till i din organisation. Högst upp till vänster finns valet att skapa ett team.

När du klickar på "Skapa team"-knappen får du upp en dialogruta där du kan välja på att:

  1. Skapa ett team "Från början" - dvs. göra ett standardteam som du sedan får bygga upp själv vad gäller kanaler, flikar och dylikt.
  2. Skapa ett team baserat på en befintlig grupp eller ett befintligt team.
  3. Skapa ett team utifrån en mall. 

I denna bloggpost kommer jag att titta på alternativ 2 och 3.

Att skapa ett team från en mall

Som standard erbjuder Microsoft dig tretton mallar för att skapa teams:

För att se vad Microsofts standardmallar ger skapade jag ett team baserat på varje mall.

Spontant är det kanalerna som mest av allt skiljer mallarna åt. Mallen "Ordna supportavdelningen" har tre kanaler.

Medan mallen "Bankkontor" har tolv kanaler.

I de flesta kanalerna ligger bara standardflikarna "Inlägg", "Filer" och "Wiki". Det finns dock en del kanaler som har fler flikar.

Vissa av flikarna har koppling till resurser i form av OneNote-anteckningsböcker, planeringar i Planner, webbsidor från den bakomliggande SharePoint-siten, Power App lösningar som "Issue Reporting" och "Employee ideas" eller annat. Går du till en sådan flik visas en knapp som låter dig konfigurera fliken.

Du ser redan innan konfigurationen vilken typ av resurs fliken kopplas till.

I dagsläget får du lov att själv ta reda på vissa av värdena som ska in i flikens konfiguration. En webbplatsflik har t.ex. inte länken till webbplatsen i sig. I framtiden kommer den som skapar mallen dock att kunna ange länken redan vid skapandet av mallen så just den konfigurationen kan undvikas.

Om du ska skapa en "Tasks från Planner och ToDo"-flik så tänk på att ge Planern ett unikt namn, gärna relaterat till Teamets namn så du inte bara har en massa planners som heter samma sak då du går till den centrala Planner-appen i Microsoft 365.

Som  exempel kan vi se på mallen "Hantera ett projekt".


Den har fyra kanaler: "Allmänt", "Meddelanden", "planering" och "Resurser".

Kanalerna "Allmänt", "Meddelanden" och "Resurser" är standardkanaler som har standardflikarna utan något annat:
Kanalen "Planering" har två flikar till. En OneNote-flik och en Planner-flik.
Dessa ytterligare flikar är inte konfigurerade från början så du får själv skapa OneNote-anteckningsboken och Plannern för dem.

Lite så upplever jag standardmallarna. Du får en bas att utgå ifrån men inte någon information om hur Microsoft tänkt att du ska använda denna bas eller några tips om vad du kan ha i de olika kanalerna och flikarna som finns i mallarna.

Möjligheterna som finns för den som bygger mallarna kommer att förbättras. Redan innan skrev jag om att man kommer att kunna lägga in sökvägar till webbsidor i framtidens mallar. Så utveckling sker kontinuerligt.

Jag tror dock att vi får använda Microsofts mallar mer som inspiration för att sedan bygga upp egna mallar som är mer lämpade för den egna organisationen och det arbetssätt som organisationen redan är van vid.

---   ---   ---

Det kan hända att du har helt andra mallar att välja på i din organisation än de jag beskrivit här. Det går nämligen att göra egna mallar. Detta kommer jag att se på i en senare bloggpost. Din organisation kan dessutom skapa policys som styr vilka mallar som ska visas och vara tillgängliga för användarna.

Att skapa ett nytt team baserat på en befintlig grupp eller ett befintligt team

Då du skapar ett nytt Team kan du välja att skapa den "Från en grupp eller ett team".
Väljer du detta får du definiera det vidare här:

Klickar du på att skapa det från ett befintligt Team får du ange vilket Team du vill ha som förlaga åt det nya teamet. De team som visas är de publika team som finns i organisationen samt de team du är ägare till. Organisationsomfattande team visas ej. Klassificerar du om ett organisationsomfattande team till ett offentligt team börjar det visas i listan.

Du får sedan välja det nya teamets namn och beskrivning samt vilka delar av det kopierade teamet du vill ha med i det nya:

Då du klickar på "Skapa" så skapas det nya teamet. Efter det behöver du bara gå till det och slutjustera det.

Väljer du att skapa teamet baserat på en befintlig grupp får du upp en dialogruta som visar de grupper som finns tillgängliga för dig. Det är Microsoft 365 grupper du är ägare till och som inte redan har ett team kopplat till dem.

Du väljer den grupp du vill skapa ett team för ock klickar på "Skapa". Teamet skapas som ett standardteam utan extra kanaler eller flikar.

---   ---   ---

I en senare bloggpost ska vi se på möjligheterna att skapa egna mallar och hur en administratör kan styra vilka mallar användarna kan se och använda.

...   ...   ...

Ola Lövgren, lösningsutvecklare, Axalon

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Teams - Grupprum / Breakout rooms

Grupprum i Teams Nu har Grupprummen äntligen kommit till Teams. Fördelen med det är att ni enkelt kan dela in er i mindre grupper under ett möte och tillfälligt arbeta i egna grupprum för varje grupp. När grupparbetet är klart kan ni sedan enkelt återgå till huvudmötet. Allt arbete ni dokumenterat i grupprummet är sedan kvar och åtkomligt under resten av mötet och därefter. Det finns dock ett par förutsättningar för att detta ska fungera: Du måste ha aktiverat Teams nya mötesutseendet  ( hur du gör det kan du se här ). För att kunna skapa grupprum och agera mötesorganisatör måste du jobba i Teams-klienten, inte i webb-klienten. Du kan dock delta i möten med grupprum via webbklienten. Om du ska hålla ett möte med flera deltagare där du vill kunna dela upp deltagarna i flera grupper som diskuterar internt, utan att alla i mötet ska behöva vara med under diskussionen (ett grupparbete), så kan du nu skapa grupprum under mötet. Möjligheten till detta visas under mötet. Det går att förb

Glöm inte slå på de nya Teamsfunktionerna

Semestern är över och vi är tillbaka på jobbet med Teamsmöten och andra trevliga aktiviteter. Det har hänt en hel del i Teams (och fortsätter att hända saker) i samband med semestern. Den största nyheten är att dina möten och samtal kan öppnas i ett eget, separat fönster, skilt från Teams-programmets huvudfönster. Det tillåter dig att lättare växla mellan mötet eller samtalet och dina resurser i Teams. Dessutom får du: Mötes- och samtalskontrollerna i övre kanten av mötes eller samtalsfönstret istället för i nedre delen av det. De kommer att finnas tillgängliga hela tiden (utan att du ska behöva vifta med muspekaren för att få igång dem) och de är inte i vägen för den delade skärmen eller videon som visas. "Large gallery view" låter dig se upp till 49 videovisingar av deltagare samtidigt. Detta visningsläge är tillgängligt om mötet har 10 eller fler deltagare som har igång sin videokamera. För att slå på "Large gallery" går du till "Fler alternativ"

Teams: Förändringar som gör bra funktioner bättre

Förändringar jag gillar i Teams Det är lätt att fortsätta i samma hjulspår i ett verktyg man ofta använder. Vanor etablerats och bra funktioner riskerar att inte användas då de i början upplevdes som krångliga. Små men viktiga förändringar kan dock göra att man börjar använda funktioner man tidigare undvikit. Det gäller bara att hitta den nya funktionaliteten. Det är inte alltid så lätt. Jag upplever att Microsoft uppdaterar Microsoft 365 med sådana små guldkorn hela tiden. Här tänkte jag lista några av de guldkorn jag hittat i Teams. Listan kommer inte vara fullständig då många av dessa små förändringar inte alltid får stora rubriker och allt för lätt missas. Ni har säkert hittat egna favoriter som jag inte hittat. Dela gärna med er av era fynd i kommentarerna. Möten kopplade till en  kanal   I Teams går det att koppla ett möte med mötesanteckningar, whitebordsanteckningar, utskrifter av konversationen under mötet (om det hålls på engelska), mm. till en kanal. Fördelen med detta kan v