Fortsätt till huvudinnehåll

Word - Vet du om att du kan tala in texten på svenska

Att diktera dokument 🎤

Om du använder Word så finns det en "Diktera"-funktionalitet på "Start"-fliken. Denna funktionalitet har funnits där ganska länge. Nu finns svenska som ett valbart språk, i och för sig som en förhandsgranskning, men jag tycker det fungerade förvånansvärt bra då jag testade funktionen. Jag blev positivt överraskad. Den är lätt att använda och fungerar riktigt bra för mig.

Varför ska man använda diktering?

  • Det går ofta snabbare än att skriva för hand.
  • Du kan göra det i situationer då det inte är så lätt att använda tangentbord. Funktionen fins i Word för mobilen också.
  • En text mår ofta bra av att få arbetas fram i flera steg. Du kan läsa in din första version för att snabbt och enkelt få in största delen av texten. Därefter kan du redigera texten på vanligt sätt så den får mer flyt och blir tydligare. Det är lätt att växla mellan att läsa in text, redigera och flytta om med hjälp av tangentbordet, läsa lite till osv.
  • Är du osäker på stavning så hjälper Word dig att stava då tjänsten lyssnar på orden och sedan skriver in dem efter sammanhang och enligt ordlista. Det blir oftare rätt än det fel även om automatiken kan göra fel.
  • Spelar du in intervjuer eller föreläsningar? Om du inte kan spela upp det för Word och på så sätt få det i skriftlig form (via diktamen-funktionaliteten) så finns det en "Transkribera"-funktion som du kan använda för att få inspelat tal utskrivet i Word. Detta kan spara dig otaliga timmar.

Nu tycker jag att du ska testa hur det fungerar för dig!

Så här gör du

Börja med att gå in i Word och öppna det dokument du vill diktera i. I Worddokumentet kommer du att se en knapp för diktamen i "Start"-fliken. Du kan också använda tangentkombinationen [ALT] + [Shift] + [ ` ] (bakåtriktad apostrof) för att få fram mikrofonen och starta/avsluta inläsningsläget.

Det ser lite olika ut beroende på om du är i Words klientprogram, Word online, Word i Teams eller i mobilen men skillnaderana är försumbara.

Då du klickar på "Diktera"-knappen öppnas ett litet verktygsfält för diktamen.

Verktygsfältet har ett kugghjul där du kan göra dina inställningar gällande språk, svordomsfilter och automatisk interpunktion. Den sista funktionen "Automatisk interpunktion" fungerade inte så bra då jag testade den.

Du har även ett frågetecken som ger dig tillgång till hjälpen. Hjälpen tyckte jag var precis och bra. Det är inte ett jättestort område, så det är lätt att hitta hjälp kring det mesta av grundfunktionaliteten. Microsoft har också en riktigt bra introduktion här: Dictate your documents in Word - Office Support (microsoft.com).

I mitten hittar ni mikrofonknappen som slår på och av diktamen-funktionen.

Om du klickar där du vill ha insättningspunkten. Slår på mikrofonen och kör igång så ser du hur väl/dåligt det fungerar för dig.

Kom ihåg att du kan redigera den inlästa texten med hjälp av tangentbordet direkt efter att du läst in den, om du behöver eller vill. Det är också lätt att klicka in sig var an vill i texten och läsa in ny text där. Du kan också markera en del av texten som du vill byta ut och bara "läsa över" den markerade texten.

Om du tyckte om detta i Word och Outlook kan du även testa funktionen i PowerPoint, även om den inte alltid är lika hjälpsam då du ska ha kortare texter.

---   ---   ---

Efter att jag testat detta har jag mer och mer börjat använda rösten som styrmedel. Jag har en iPhone och använder Siri mer och mer. Visst blir det fel ibland men oftast fungerar det riktigt bra. Du kan läsa in SMS och andra meddelanden. Det går oftast snabbare och är enklare i många lägen. Speciellt på mobilen där tangentbordet är rätt litet.

---   ---   ---

Ola Lövgren, lösningsutvecklare, Axalon

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Teams - Grupprum / Breakout rooms

Grupprum i Teams Nu har Grupprummen äntligen kommit till Teams. Fördelen med det är att ni enkelt kan dela in er i mindre grupper under ett möte och tillfälligt arbeta i egna grupprum för varje grupp. När grupparbetet är klart kan ni sedan enkelt återgå till huvudmötet. Allt arbete ni dokumenterat i grupprummet är sedan kvar och åtkomligt under resten av mötet och därefter. Det finns dock ett par förutsättningar för att detta ska fungera: Du måste ha aktiverat Teams nya mötesutseendet  ( hur du gör det kan du se här ). För att kunna skapa grupprum och agera mötesorganisatör måste du jobba i Teams-klienten, inte i webb-klienten. Du kan dock delta i möten med grupprum via webbklienten. Om du ska hålla ett möte med flera deltagare där du vill kunna dela upp deltagarna i flera grupper som diskuterar internt, utan att alla i mötet ska behöva vara med under diskussionen (ett grupparbete), så kan du nu skapa grupprum under mötet. Möjligheten till detta visas under mötet. Det går att förb

Glöm inte slå på de nya Teamsfunktionerna

Semestern är över och vi är tillbaka på jobbet med Teamsmöten och andra trevliga aktiviteter. Det har hänt en hel del i Teams (och fortsätter att hända saker) i samband med semestern. Den största nyheten är att dina möten och samtal kan öppnas i ett eget, separat fönster, skilt från Teams-programmets huvudfönster. Det tillåter dig att lättare växla mellan mötet eller samtalet och dina resurser i Teams. Dessutom får du: Mötes- och samtalskontrollerna i övre kanten av mötes eller samtalsfönstret istället för i nedre delen av det. De kommer att finnas tillgängliga hela tiden (utan att du ska behöva vifta med muspekaren för att få igång dem) och de är inte i vägen för den delade skärmen eller videon som visas. "Large gallery view" låter dig se upp till 49 videovisingar av deltagare samtidigt. Detta visningsläge är tillgängligt om mötet har 10 eller fler deltagare som har igång sin videokamera. För att slå på "Large gallery" går du till "Fler alternativ"

Teams - Omröstningar under möten

Att använda Forms för att göra omröstningar under möten Forms har integrerats med Teams så att du kan skapa enkätfrågor i Teams chattar. Det handlar om enstaka flervalsfrågor, inte hela Formsenkäter eller en grupp av sammanhängande frågor. Säg att du har ett mötet gällande ett beslut om en designlösning där du tagit fram tre olika förslag. Du vill att mötesdelytagarna ska kunna rösta på vilket förslag de tycker är bäst. För att ingen ska veta vem som röstat på vad vill du att de som röstar ska vara anonyma. Då Forms integrerats med Teams kan du skapa en enkätfråga för att lösa detta. Du kan skapa frågan (eller frågorna, om du har flera) innan mötet eller under pågående möte. Väljer du att skapa frågan före mötet  kan du välja om du vill lansera den redan innan mötet startat eller först då beslut ska tas om detta under mötet. Det går till och med att skapa frågan efter mötet och låta deltagarna svara på den i efterhand. Frågan kommer att ligga kvar i möteschatten även efter mötet. Hur g