Fortsätt till huvudinnehåll

Teams (del 2) - Skapa företagsanpassade Teamsmallar

Detta är andra delen i en serie om team-mallar i Teams.
Tidigare inlägg:

  1. Att skapa team med hjälp av mallar, grupper eller befintliga team
  1. Styr vilka Teamsmallar användarna ska se

Att skapa en Teamsmall

Du måste vara Teams administratör för att få skapa Teams-mallar.

För att skapa en Teamsmall får du gå till administrationscentret för Teams.


Om du klickar på "+ Lägg till" så kan du skapa en ny mall.


Som du ser finns det tre alternativ för hur du påbörjar ditt skapande av mallen. Vi ser på dem i tur och ordning nedan.

"Skapa ny mall"

Detta innebär att du får skapa mallen från grunden.


Då du skrivit in mallens namn, beskrivningarna och valt nationella inställningar så klickar du på "Nästa".


I detta steg kan du lägga till kanaler och globala appar.

Då du lägger till en ny kanal kan du också knyta appar till den. Det är genom att knyta appar till kanalen som du skapar flikar i kanalen.


Oavsett om du ska lägga till en app i en ny kanal eller till hela teamet får du först bara en tom sökruta. Men så fort du börjar söka så kommer du att få en lista med appar som  passar med dina sökkriterier. Det kan därför vara bra att ha koll på vilka appar man vill lägga in i teamet och vad de heter, redan från början.

Så här der det t.ex. ut om jag bara skriver in ett "o" i sökrutan.


Då du lagt till de kanaler och appar/flikar du önskar ha i mallen så är det bara att klicka på "Skicka" så kommer mallen att skapas.

"Använd en befintlig mall"

Namnet på detta val är egentligen fel. "Börja med ett befintligt Team" borde det heta. Här kan du skapa en ny mall baserad på ett befintligt team.

Väljer du detta val och klickar på "Nästa" kommer du till en lista med Team du kan använda som grund för din mall.


Välj det team du vill använda och klicka på "Nästa".

Nu får du bygga upp din mall på samma sätt som om du valt "Skapa ny mall" med skillnaden att du eventuellt redan har kanaler och appar/flikar som redan finns i det team du valde att basera mallen på.

Först får du ange namn, beskrivning och dylikt för mallen.

Sedan får du lägga till eller ta bort de kanaler mallen ska ha och vilka appar/flikar som ska finnas i varje kanal.


Du kan markera en kanal eller en app och antingen redigera inställningarna för den eller ta bort den från mallen.

När du är klar med detta klickar du på "Skicka" så skapas mallen.

"Börja med en befintlig mall"

Detta val är precis som det föregående med skillnaden att du väljer en befintlig mall som bas för den nya, inte ett team.

Det är alltså ganska lätt att skapa en egen mall.

Jag skulle tro att alternativ två (att skapa en mall baserat på ett befintlig team) kommer att vara vanligast. Det är ju smart att testa teamet innan man skapar mallen. Jag tycker också att det är viktigt för användarna att organisationen ser på behovet av mallar och därefter skapar sitt eget urval av mallar.

Vad man kan lägga in i en mall

Som du ser finns det inte så mycket val kring vad du kan lägga in i en mall om du skapar den på detta vis. Du kan lägga till kanaler och appar/flikar. Om du lägger till en app/flik så kommer den som skapar teamet att få konfigurera appen vidare då de skapat teamet. Lägger du med en Planner-flik så måste den användare som skapar teamet skapa plannern och koppla den till fliken eller välja en planner som redan skapats inom teamet och koppla den till fliken.

Mallarna är med andra ord rätt rudimentära än så länge.

Det finns andra möjligheter att skapa team, via programmerade lösningar. Sådana lösningar kan göra mycket mer som att skapa bibliotek och listor i den bakomliggande SharePoint-siten, fylla dem med innehåll i form av dokument och listposter, lägga till medlemmar i teamet osv. Detta kan inte Teamsmallarna gör ännu. De kommer dock att utvecklas så vi får se vad de blir kapabla till i framtiden.

---   ---   ---
 Vill du veta mer om att skapa Team med hjälp av mallar, grupper eller gefintliga team så kan du läsa om det här: Teams - Att skapa team med hjälp av mallar, grupper eller befintliga team (axalontech.blogspot.com)

---   ---   ---

Ola Lövgren, lösningsutvecklare, Axalon

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Teams - Grupprum / Breakout rooms

Grupprum i Teams Nu har Grupprummen äntligen kommit till Teams. Fördelen med det är att ni enkelt kan dela in er i mindre grupper under ett möte och tillfälligt arbeta i egna grupprum för varje grupp. När grupparbetet är klart kan ni sedan enkelt återgå till huvudmötet. Allt arbete ni dokumenterat i grupprummet är sedan kvar och åtkomligt under resten av mötet och därefter. Det finns dock ett par förutsättningar för att detta ska fungera: Du måste ha aktiverat Teams nya mötesutseendet  ( hur du gör det kan du se här ). För att kunna skapa grupprum och agera mötesorganisatör måste du jobba i Teams-klienten, inte i webb-klienten. Du kan dock delta i möten med grupprum via webbklienten. Om du ska hålla ett möte med flera deltagare där du vill kunna dela upp deltagarna i flera grupper som diskuterar internt, utan att alla i mötet ska behöva vara med under diskussionen (ett grupparbete), så kan du nu skapa grupprum under mötet. Möjligheten till detta visas under mötet. Det går att förb

Glöm inte slå på de nya Teamsfunktionerna

Semestern är över och vi är tillbaka på jobbet med Teamsmöten och andra trevliga aktiviteter. Det har hänt en hel del i Teams (och fortsätter att hända saker) i samband med semestern. Den största nyheten är att dina möten och samtal kan öppnas i ett eget, separat fönster, skilt från Teams-programmets huvudfönster. Det tillåter dig att lättare växla mellan mötet eller samtalet och dina resurser i Teams. Dessutom får du: Mötes- och samtalskontrollerna i övre kanten av mötes eller samtalsfönstret istället för i nedre delen av det. De kommer att finnas tillgängliga hela tiden (utan att du ska behöva vifta med muspekaren för att få igång dem) och de är inte i vägen för den delade skärmen eller videon som visas. "Large gallery view" låter dig se upp till 49 videovisingar av deltagare samtidigt. Detta visningsläge är tillgängligt om mötet har 10 eller fler deltagare som har igång sin videokamera. För att slå på "Large gallery" går du till "Fler alternativ"

Teams - Omröstningar under möten

Att använda Forms för att göra omröstningar under möten Forms har integrerats med Teams så att du kan skapa enkätfrågor i Teams chattar. Det handlar om enstaka flervalsfrågor, inte hela Formsenkäter eller en grupp av sammanhängande frågor. Säg att du har ett mötet gällande ett beslut om en designlösning där du tagit fram tre olika förslag. Du vill att mötesdelytagarna ska kunna rösta på vilket förslag de tycker är bäst. För att ingen ska veta vem som röstat på vad vill du att de som röstar ska vara anonyma. Då Forms integrerats med Teams kan du skapa en enkätfråga för att lösa detta. Du kan skapa frågan (eller frågorna, om du har flera) innan mötet eller under pågående möte. Väljer du att skapa frågan före mötet  kan du välja om du vill lansera den redan innan mötet startat eller först då beslut ska tas om detta under mötet. Det går till och med att skapa frågan efter mötet och låta deltagarna svara på den i efterhand. Frågan kommer att ligga kvar i möteschatten även efter mötet. Hur g