Fortsätt till huvudinnehåll

Teams - Tänk på VAR du pratar och möts (del 2 av 4)

Att bjuda in fler personer till en Teams-chatt

När det kommer till att bjuda in fler personer till en chatt i Teams så är tillvägagångssättet relativt enkelt.

Du bjuder in en ny deltagare genom att:

 1. gå till chatten och sedan hitta knappen för att "Visa och lägg till deltagare" uppe, till höger i Teams-fönstret.
 2. Välj alternativet "Lägg till personer"
 1. Skriv in namnet på den person du vill lägga till i chatten.
 2. Välj hur mycket av den tidigare chatten som den person du lägger till ska få se.
 3. Klicka på "Lägg till".

Jag tycker det är snyggt att det är möjligt att välja hur mycket av historiken den tillagda peronen ska få se.När personen väl är tillagd ser jag dock inga valmöjligheter kring att ändra hur mycket av historiken hen ska få se. Med andra ord; väljer du att visa för lite när personen läggs till första gången så får du ta bort dem igen och sätta tillbaks dem på nytt och då låta dem se mer.

Att göra tvärt om, ange att någon ska se mindre än tidigare, verkar dock inte fungera. De de en gång fått se fortsätter de att se, även om de lämnar chatten och sedan bjuds in igen och du anger att de inte får se chatthistoriken.

Om du vill bjuda in en person som inte kommer från er organisation, en extern deltagare i chatten, så går det. Förutsättningen är dock att adminsitratören angett att ni får bjuda in externa personer till Teams. Bjud in dem med hjälp av deras e-postadresser så brukar det fungera bra.

Vad har detta för betydelse för frågan var jag pratar och möts?

Jag anser att det är relevant av två anledningar:

 1. Om du råkat få en chatt på fel ställe så bör du ju se till så att de som ska se den kan få se den, därför behöver du kunna bjuda in dem till chatten.
 2. Du kan namnge en chatt. Då är det bra att ge et den ett namn som knyter an till Teamet där den borde  ha varit.
  Det är dock så att Microsoft har en inbyggd gräns som anger att man bara får namnge chattar som har tre deltagare eller fler. Men mer om att namnge chattar i nästa blogginlägg.
- - -     - - -     - - -

Ola Lövgren, lösningsutvecklare, Axalon

- - -     - - -     - - -

Detta är andra delen av fyra inlägg gällande chattar i Teams. Övriga delar är:

 1. Det är lätt att hamna fel med sin chatt i Teams
 2. Att namnge en Teams-chatt
 3. Att koppla ett möte till en specifik kanal i ett team

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Glöm inte slå på de nya Teamsfunktionerna

Semestern är över och vi är tillbaka på jobbet med Teamsmöten och andra trevliga aktiviteter.Det har hänt en hel del i Teams (och fortsätter att hända saker) i samband med semestern.Den största nyheten är att dina möten och samtal kan öppnas i ett eget, separat fönster, skilt från Teams-programmets huvudfönster. Det tillåter dig att lättare växla mellan mötet eller samtalet och dina resurser i Teams. Dessutom får du:Mötes- och samtalskontrollerna i övre kanten av mötes eller samtalsfönstret istället för i nedre delen av det. De kommer att finnas tillgängliga hela tiden (utan att du ska behöva vifta med muspekaren för att få igång dem) och de är inte i vägen för den delade skärmen eller videon som visas."Large gallery view" låter dig se upp till 49 videovisingar av deltagare samtidigt. Detta visningsläge är tillgängligt om mötet har 10 eller fler deltagare som har igång sin videokamera. För att slå på "Large gallery" går du till "Fler alternativ" (…) i möt…

Teams - Värdefulla tips för att hålla bra möten

Bra att tänka på vid Teams-mötenJustera vilka aviseringar som visas under tiden du är inne i ett möte. Förutom att aktivt välja inställningar för dina aviseringar bör du se på funktionen "Focus Assist" i Windows 10.
Sitt ostört och tänk på vad du har i bakgrunden (om du ska ha videokameran igång). Du vet väl att du kan göra bakgrunden suddig både innan och efter du kommit in i mötet (se punkt 4).
Tänk även på att rensa vilka fönster du har öppna på aktuellt skrivbord innan du går in i ett möte (speciellt om du redan innan vet att du ska dela din skärm med övriga deltagare). Det kan synas både pinsamma och konfidentiella saker om du inte tänkt på vilka fönster du har öppna då du delar skärm. För den avancerade användaren finns möjligheten att ha flera skrivbord igång i Windows. Du kan öppna ett nytt skrivbord just för mötet om du vill ha kvar dina arbetsfönster på ditt ordinarie skrivbord öppnade under mötet utan att de visas.
Kontrollera din utrustning innan du startar mötet.…

Digitalisera dina besluts- och ärendenprocesser på mindre än en vecka!

Hantering av styrande dokument, beslut, ärenden, resursbokningar, avtal, mm snabbt och enkelt Nu, om någonsin, är det viktigt för många verksamheter att kunna föra över sina manuella flöden till digitala flöden. Flödensom fungerar då folk arbetar hemifrån, på distans.

Jag upplever att många ännu inte sett och förstått potentialen med SharePoint vad gäller att snabbt och enkelt sätta upp system för digital hantering av besluts-, ärende, gransknings- och avtalsflöden.
Det handlar ofta om att på enkelt sätt se till att: Ett visst flöde följs.Att användarna, vid ett visst flödessteg, inte ska behöva välja vem de skickar dokumentet, ärendet eller förfrågan till, flödet kan ofta sköta detta automatiskt.Att användaren, om de själva ska välja vem som ska granska eller godkänna, bara kan välja mellan relevanta roller eller ett mindre urval av relevanta personer att skicka till.Att det säkerställs att rätt person tar beslutet vid varje steg i flödet.Att varje roll, snabbt och tydligt kan få en …