Fortsätt till huvudinnehåll

Teams - Tänk på VAR du pratar och möts (del 4 av 4)

Att koppla ett möte till en specifik kanal i ett team

Om du vill hålla samman allt som händer kring arbetet som görs av en arbetsgrupp i Microsoft Teams är det bra att även få med mötena gruppen håller i detta team. Dessutom kan du även i ett Teams-möte ha en chatt kopplad till mötet. Är mötet kopplat till teamet kommer övriga teammedlemmar att kunna se denna chatt i Teams-historiken även om de inte var med på mötet. Det kan därför vara bra att kunna koppla ett möte till en specifik kanal i ett bestämt Team.

Hur kopplar man då ett möte till en specifik kanal i Teams?

Det du måste ha klart för dig innan du gör det är ett par saker:

  1. Du kan bara göra det från Teams, inte från Outlook.
  2. Du kan bara bjuda in kanalens medlemmar till mötet, inga andra.
    (Om ni inte lagt upp era resurser rätt kan ni inte ens välja rum utan att de är med i kanalen)

Att koppla ett möte till en kanal

Gå till Teams och välj "Kalender" bland vänsterkantens resurser.

Du kommer till kalendern i Teams.

Här kan du klicka på knappen
"+ Nytt möte"

Du får då upp dialogrutan för att boka ett möte inifrån Teams.

Uppe till höger i denna dialogruta hittar du "Välj en kanal att mötas i" klicka på pilen till höger om denna rubrik för att öppna vallistan över de Teams och deras kanaler du kan koppla mötet till.

Välj önskad kanal och fortsätt med vilka du vill bjuda in, när mötet ska vara osv.

Du har nu kopplat mötet till en viss kanal.

---   ---   ---

Ola Lövgren, lösningsutvecklare, Axalon

---   ---   ---

Detta är sista delen av fyra inlägg gällande chattar i Teams. Övriga delar är:

  1. Det är lätt att hamna fel med sin chatt i Teams
  2. Att bjuda in fler personer till en Teams-chatt
  3. Att namnge en Teams chatt

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Teams - Värdefulla tips för att hålla bra möten

Bra att tänka på vid Teams-mötenJustera vilka aviseringar som visas under tiden du är inne i ett möte. Förutom att aktivt välja inställningar för dina aviseringar bör du se på funktionen "Focus Assist" i Windows 10.
Sitt ostört och tänk på vad du har i bakgrunden (om du ska ha videokameran igång). Du vet väl att du kan göra bakgrunden suddig både innan och efter du kommit in i mötet (se punkt 4).
Tänk även på att rensa vilka fönster du har öppna på aktuellt skrivbord innan du går in i ett möte (speciellt om du redan innan vet att du ska dela din skärm med övriga deltagare). Det kan synas både pinsamma och konfidentiella saker om du inte tänkt på vilka fönster du har öppna då du delar skärm. För den avancerade användaren finns möjligheten att ha flera skrivbord igång i Windows. Du kan öppna ett nytt skrivbord just för mötet om du vill ha kvar dina arbetsfönster på ditt ordinarie skrivbord öppnade under mötet utan att de visas.
Kontrollera din utrustning innan du startar mötet.…

Digitalisera dina besluts- och ärendenprocesser på mindre än en vecka!

Hantering av styrande dokument, beslut, ärenden, resursbokningar, avtal, mm snabbt och enkelt Nu, om någonsin, är det viktigt för många verksamheter att kunna föra över sina manuella flöden till digitala flöden. Flödensom fungerar då folk arbetar hemifrån, på distans.

Jag upplever att många ännu inte sett och förstått potentialen med SharePoint vad gäller att snabbt och enkelt sätta upp system för digital hantering av besluts-, ärende, gransknings- och avtalsflöden.
Det handlar ofta om att på enkelt sätt se till att: Ett visst flöde följs.Att användarna, vid ett visst flödessteg, inte ska behöva välja vem de skickar dokumentet, ärendet eller förfrågan till, flödet kan ofta sköta detta automatiskt.Att användaren, om de själva ska välja vem som ska granska eller godkänna, bara kan välja mellan relevanta roller eller ett mindre urval av relevanta personer att skicka till.Att det säkerställs att rätt person tar beslutet vid varje steg i flödet.Att varje roll, snabbt och tydligt kan få en …

Teams - så mycket mer än bara en mötesapp

Teams - mycket mer än en Skype-ersättare Det läggs väldigt mycket fokus på Teams som mötesapplikation just nu och för dem som ännu inte kommit in i Office 365, "Molnet" hos Microsoft och hela den världen är det väl primärt vad Teams kommer att användas till.
För oss som kontinuerligt jobbar i Office 365 är det klart att applikationen Teams är central för mycket av vårt arbete. Vi lägger upp ett Teams-team för varje organisatorisk enhet där flera medarbetare ska samarbeta kring enhetens planering, verksamhet och administration.Vi skapar ett team för varje större projekt där:flera ska samarbeta kring arbetet med att uppfylla projektmålen och därmed vill haen gemensam plats för lagring avdokument,konversationer kring projektet ochorganisation av de uppgifter som uppstår i samband med projektet.
Teams är väldigt mycket den centrala arbetsplats grupper kan ha för de flesta av sina uppgifter som omfattar flera personer och där det är bra att samordna relevant information.
Ett miss…